Komitet Organizacyjny Konkursu
"Krakow Bridge 2009"
Politechnika Krakowska
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
tel.: (012) 628 29 13
tel./fax: (012) 628 20 24
e-mail: kbridge@pk.edu.pl


      
Layout: Mia-Sofiya