,,Ideą Konkursu jest zainteresowanie studentów – młodych adeptów sztuki mostowej – najpiękniejszymi i najtrudniejszymi obiektami jakimi są mosty. Jest to ważne zwłaszcza w czasach, gdy od jakości infrastruktury komunikacyjnej, która jak nerw w organizmie scala kraj i ułatwia kontakty międzyludzkie, zależy poziom i komfort naszego życia codziennego. Liczymy, że w wyniku Konkursu znajdą się przyszli twórcy pięknych i bezpiecznych mostów na miarę czasów w których żyjemy, mostów śmiało konkurujących z najwybitniejszymi osiągnięciami zagranicznymi.''

prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli PK,,Związek Mostowców, będący dobrowolną organizacją specjalistów mostownictwa oraz osób zainteresowanych popiera ideę konkursu mostowego dla studentów budownictwa. Formuła konkursu wymaga od uczestników, sprawnej budowy mostów pięknych i wytrzymałych – obiektów jakich byśmy sobie życzyli jak najwięcej w naszej rzeczywistości. Wyrażamy nadzieję, że młodzi twórcy wstąpią kiedyś w szeregi członków naszego Związku i swoimi osiągnięciami zawodowymi wytyczą nowe ścieżki rozwoju mostownictwa.''

mgr inż. Grażyna Czopek
Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Layout: Mia-Sofiya