Plan organizacji
Krakowskiego Konkursu Mostowego
„Krakow Bridge 2009” 23-24.04.2009 r.


Dzień 1

Rejestracja uczestników i przydział stanowisk ....................
Uroczyste otwarcie Konkursu ...........................................
Prezentacja wytycznych ..................................................
Wykonywanie modeli, złożenie prac do przechowania ..........
Obiad ..........................................................................
9:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Dzień 2

Odbiór modeli ...............................................................
Prezentacja modeli + ocena estetyki ................................
Ważenie + badania wytrzymałościowe ..............................
Opracowanie wyników (przerwa, poczęstunek) ...................
Rozstrzygnięcie konkursu ............................................... 
            − wręczenie nagród
            − przyznanie wyróżnień
            − wręczenie dyplomów uczestnikom
8:30 - 9:30
9:30 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:30

Konkurs przewidywany był jako dwudniowy (23 - 24.04.2009r.) i miał miejsce na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 (mapa) .

W pierwszym dniu impreza odbyła się w jednym dużym pomieszczeniu (mapa), w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Konkursu i wykonywanie modeli mostów.

Galeria 'GIL'

Dzień drugi zorganizowany został w sali konferencyjnej (mapa).
Rozpoczął się od prezentacji wykonanych modeli mostów.
Dzięki pomocy firmy Zwick Polska, która zaoferowała dostarczenie własnej maszyny do badań wytrzymałościowych, badania te odbyły się w tej samej sali. Po ich wykonaniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

Sala konferencyjna 'Kotłownia'

Layout: Mia-Sofiya